Skip to main content

Parádoxos

/παράδοξος/ (GR)

• suprotno očekivanjima

„Talent paradoks – da li se stvarno borimo za talente?“

S jedne strane, sve se više zaoštrava „rat za talente“ (izraz McKinsey instituta), tj. kompanije kontinuirano kreiraju nove strategije i metode da privuku najbolje talente. Istovremeno, sa druge strane imamo tzv. „rasipanje talenata“ odnosno nepotpuno korišćenje potencijala talenata, što zbog neefikasnog i neefektivnog regrutovanja, što zbog nedovoljno adekvatnog obrazovnog sistema.

Ako talente s kojima raspolažemo u zemlji ne iskoristimo na najbolji mogući način, suočićemo se sa još većim odlivom mozgova, potrebom za uvozom talenata i konačno – padom ekonomskih performansi zemlje.

Kako se mi borimo protiv talent paradoksa iliti kako idemo u „susret očekivanjima“?

Talent istraživanje

u 2021. godini smo sproveli istraživanje o mladim talentima kroz ankete sa mladima, poslodavcima i univerzitetskim profesorima. Ukoliko želite da vidite ojedinjene rezultate istraživanja, ovde možete preuzeti dokument.

Talent Research

Talent Development Forum

svake godine organizujemo događaj na kojem okupljamo kompanije lidere u razvoju talenata, studente i mlade, fakultete, profesore, neakademske edukatore i druge stejkholdere zainteresovane za razvoj talenata u doba brzih promena. Cilj uspostavljanja ovakvog događaja na godišnjem nivou jeste kontinuirano okupljanje zajednice i kreiranje rešenja za rastuće izazove sa kojima se suočavaju mladi, poslodavci, obrazovne institucije i celo društvo, zbog ubrzanih promena koje se dešavaju na tržištu rada, kao i neadekvatnog sistema obrazovanja koji ne moze da prati zahteve.

Talent Development Forum