Parádoxos

/παράδοξος/ (GR)

• suprotno očekivanjima

„Talent paradoks – da li se stvarno borimo za talente?“ – centralna tema prvog AFA Talent Development Foruma.

S jedne strane, sve se više zaoštrava „rat za talente“ (izraz McKinsey instituta), tj. kompanije kontinuirano kreiraju nove strategije i metode da privuku najbolje talente. Istovremeno, sa druge strane imamo tzv. „rasipanje talenata“ odnosno nepotpuno korišćenje potencijala talenata, što zbog neefikasnog i neefektivnog regrutovanja, što zbog nedovoljno adekvatnog obrazovnog sistema.

Ako talente s kojima raspolažemo u zemlji ne iskoristimo na najbolji mogući način, suočićemo se sa još većim odlivom mozgova, potrebom za uvozom talenata i konačno – padom ekonomskih performansi zemlje.

Kako se mi borimo protiv talent paradoksa iliti kako idemo u „susret očekivanjima“?