14. april 2022.

KREIRANJE I RAZVOJ TALENATA

Odgovornost obrazovnog ili poslovnog sektora?