Skip to main content

Govornici Talent Development Foruma

CEO & Chief Sustainability Officer kompanije IKEA za Jugoistočnu Evropu

Sara Del Fabbro

Vanredni profesor na Univerzitetu u Prinstonu

Branko Glišić

Prof. Branko Glišić, diplomirao građevinarstvo i teorijsku matematiku na Univerzitetu u Beogradu i doktorirao na EPFL, Švajcarska. Posle osmogodišnjeg iskustva u kompaniji SMARTEC SA u Švajcarskoj, zaposlen je kao vanredni profesor građevinarstva i inženjerstva zaštite životne sredine na Univerzitetu Prinston u USA.

Njegov fokus istraživanja je na univerzalnim metodama strukturalnog praćenja zdravlja (SHM); novim tehnologijama senziranja; naprednim analizama podataka za dijagnostiku, prognostiku i donošenje odluka; pametnim, kinetičkim, raspoloživim i prilagodljivim strukturama; holističkoj analizi struktura nasleđa; i inženjerstvu i umetnosti uopšte.

Prof. Glišić je autor i koautor više od stotinu objavljenih radova, nekoliko univerzitetskih kurseva i kurseva za praktičare. Potpredsednik je za obrazovanje, član Saveta i član ISHMII-a, kao i član nekoliko drugih profesionalnih udruženja i uredničkih odbora časopisa. Profesor Glišić je dobio nekoliko nagrada za svoja istraživanja i podučavanje.

Redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka, Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću

Vesna Damnjanović

Redovni profesor dr Vesna Damnjanović diplomirala je i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka, na odseku za Menadžment, gde je i zaposlena kao profesor na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Završila je i specijalizaciju za strateški marketing menadžment u praksi na Chartered Institute of Marketing u Velikoj Britaniji. Rukovodilac je Centra za poslovne studije slučaja na FON-u i direktor svetskog takmičenja u rešavanju studije slučaja Business Belgrade International Case Competition – www.bbicc.org koje je među top 10 takmičenja u celom svetu. Na redovnim studijama, kao i na master studijama predaje različite predmete i lider je za predmet: International Marketing Management and Public Relations koji FON zajedno organizuje sa Middlesex Univerzitetom iz Velike Britanije. Poseduje višegodišnje konsultantsko iskustvo u edukaciji i izradi projekata domaćih i inostranih kompanija u Srbiji i regionu. Poseduje sertifikat za Counseling Skills, Train and Trainer and Career Transition od strane British Association of Counseling and Psychotherapy iz UK. Objavila je preko 60 stručnih i naučnih radova, studija slučaja na domaćim, međunarodnim konferencijama i časopisima. Bila je mentor studenata FON-a koji su pobeđivali na takmičenjima za rešavanje studije slučaja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe je učestvovala u edukaciji univerzitetskih profesora i studenata u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Turskoj, Norveškoj, Austriji, Hong Kongu, Bejrutu, Rusiji, Maleziji i Litvaniji. Dobitnik je nagrade za Razvoj i promociju liderstva među mladima od Srpske asocijacije menadžera i Svetosavske nagrade u 2018. godini.

Prodekan za Computer&Systems Sciences, Univerzitet u Stokholmu

Jelena Zdravković

Redovni profesor i rukovodilac MCF programa, RAF

Branko Urošević

Branko Urošević je rođen 8. novembra 1964. u Beogradu. Diplomirao je i doktorirao fiziku. Od 1995. bavi se ekonomijom i finansijama, prvo kao konsultat u McKinsey Co i KPMG u Čikagu. Ekonomske nauke (smer finansije) doktorirao je 2002. na Berkliju. Od 2002. do 2005. bio je docent na Universitat Pompeu Fabra u Barseloni. Od 2005. je radio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao docent, vanredni i, od 2013. do kraja januara 2021. kao redovni profesor. Od februara 2021. radi kao redovni profesor iz oblasti ekonomskih nauka na Računarskom fakultetu.

Branko je jedan od pionira primene programiranja i naprednih matematičkih metoda u ekonomiji i finansijama u Srbiji i regionu. U Barseloni i Beogradu kreirao je Master in Finance i International Masters in Quantitative Finance (IMQF), respektivno. Bio je gostujući profesor na Frankfurt School of Finance and Management kao i na Higher School of Economics u Moskvi. Na Računarskom fakultetu u Beogradu od 2021. pokreće, jedinstven u regionu, jednogodišnji Kratki program na engleskom jeziku Master in Computational Finance (MCF) koji sjedinjuje primenjene kompjuterske nauke i programiranje, mašinsko učenje i napredno modeliranje iz finansija i radi na pokretanju istoimenog master programa. Redovni je član (Fellow) CESIfo Research Network na Ludwig-Maximilians University u Minhenu, Nemačka, član je European Economic Advisory Group kao i Naučnog komiteta UniCredit fondacije u Milanu, Italija. Potpredsednik je Srpske akademije nelinearnih nauka, član je Odbora za visoko obrazovanje SANU (od 2021.), predsedništva Naučnog društva ekonomista Srbije, kao i Srpske akademije ekonomskih nauka. Bavi se istraživanjima iz oblasti primena naprednih metoda optimizacije u ekonomiji i finansijama. Održao je preko 40 predavanja po pozivu na vodećim univerzitetima uključujući CalTech, Harvard, UCLA, UPenn, Duke, LBS, i LSE. Bio je potpredsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije, savetnik guvernera Narodne banke Srbije, i predsednik Upravnog odbora penzijskog fonda “Dunav” i imao mnogobrojne druge profesionalne angažmane u zemlji i inostranstvu.

Founder of AFA

Žaklina Kušić

HR direktor Bambi

Jelena Vuković

Jelena je HR profesionalac sa 17 godina iskustva u domaćim i internacionalnim kompanijama. Imala je priliku da raste i razvija se kroz sve oblasti HR-a, multifunkcionalne i multikulturalne timove. Nakon bogatog HR iskustva, njenu pažnju danas posebno okupiraju teme i koncepti koji se tiču razvoja organizacija, inkluzivnog pristupa razvoju pojedinaca i timova i organizaciona kultura.

Osnivačica kompanije Agile people, Slovenija

Maja Majstorović Hajduković

Maja Majstorović Hajduković je ekspert za ljudske resurse i organizacione promene. Njene profesionalne veštine tiču se upravljanja talentima i dizajnom organizacije, sa posebnim iskustvom u upravljanju promenama i kreiranju i negovanju oganizacione kulture kompanija, uz pasionirano bavljenje HR inovacijama i agilnim HR-om.

Majin poslovni pokretač je pomaganje liderima  i HR-ovima da pobede uz pomoć promene – osnažujući stvaranje vrednosti u digitalnim vremenima kroz jake timove, posvećenim liderstvom i inovativnim HR-om. Budući da HR ima priliku da pokrene organizacionu snagu u poslu, smatra da fokus HR-a mora biti na stvaranju boljeg radnog okruženja kroz razvoj pojedinaca i timova u svim disciplinama.

Osnivačica Kampster TBC

Ana Ranitović

Ana Ranitović je antropolog koja je, vođena strašću prema osmišljavanju i razvijanju projekata i timova, postala preduzetnik. Diplomirala je sociologiju, doktorirala antropologiju na Unverzitetu u Okfordu i ima preko 10 godina iskustva u analitici, istraživanju i developmentu. Svoje iskustvo je usmerila u nekoliko uspešnih projekata socijalnog preduzetništva i startup-a, najskorije kao suosnivač i izvršni direktor srpskog edutech startup-a Kampster i kao suosnivač RoiChamp-a, platforme za emejl marketing i ecommerce.

Student na Jesus koledžu, Oksford

Mateja Zdravković

Student sam druge godine fizike na Jesus koledžu, Oksford. Prva dva razreda srednje škole sam završio u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, nakon čega sam prešao u Strathallan School u Škotskoj kao dobitnik HMC stipendije. Oksford pohađam kao dobitnik stipendije Profesor Njegoš B. Šolak koju dodeljuje SBB fondacija i takodje sam nosilac titula Elton Davies Scholarship za akademski uspeh i Marion Bradley nagrade za naučni esej “The Art of Fractals”. Predsednik sam Oxford University Coding Society-a gde sa svojim timom radim na organizovanju raznih dogadjaja i programerskih kurseva gde studenti mogu da vežbaju i razvijaju svoje programerske talente. Pored toga, deo sam fintech startup-a koji se zove Fair. Fair se bavi ESG (Environmetal, Social and Governance) Investing-om i za cilj ima edukaciju ljudi kako pomoću investiranja
mogu da pomognu pri rešavanju velikih globalnih problema, od klimatskih i drugih ekoloških problema, do socijalnih poput jednakosti i child labour-a. U startupu sam zadužen za dve pozicije. Prva je Researcher, što znači da se bavim proučavanjem tema popu trenutnih ESG merila koja se koriste, kako se mogu usavršiti i koji biznis modeli omogućuju da naše investicije imaju pozitivan uticaj na svet oko nas. Takodje sam zadužen i za Business Operations što mi pruža priliku da sa osnivačima učstvujem u vođenju firme i tražnju investitora i prilika gde ćemo moći da iskoristimo naš proizvod- brokerage aplikaciju koja uzima u obzir ESG merila.

Dekan FEFA fakulteta

Milan Nedeljković

Milan Nedeljković je vanredni profesor na FEFA i izabrani spoljnji saradnik CESIfo instituta, vodećeg nemačkog centra za ekonomska istraživanja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, magistrirao na univerzitetu Eseks (Essex) u Velikoj Britaniji, a doktorirao ekonomiju na univerzitetu Vorik (Warwick) 2011. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada tokom studiranja, uključujući stipendiju britanske vlade za doktorske studije.
Oblast naučnog interesovanja dr Nedeljkovića su međunarodne finansije i finansijska tržišta, međunarodna ekonomija i ekonometrijska analiza. Objavio je više radova u poznatim međunarodnim časopisima (kategorija M21), koji su citirani preko 400 puta (Google scholar). Njegov naučni rad je predstavljan na svim vodećim svetskim konferencijama poput godišnjih konferencija Američkog udruženja (AEA), Evropskog udruženja (EEA) i Britanskog kraljevskog udruženja ekonomista (RES), kao i Američkog udruženja statističara (ASA) i Evropskog društva ekonometričara. Držao je predavanja po pozivu na većem broju institucija poput univerziteta Jejl, Birmingem, Lil, Strazbur, Warwick; MMF, Norveške i Španske centralne banke. Stalni je recenzent vodećih međunarodnih časopisa iz ekonomije.
Dr Nedeljković i dugogodišnji konsultant Svetske banke u Vašingtonu na različitim projektima iz međunarodne ekonomije. U poslovnoj karijeri radio je u Ekonomskom institutu i Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka u Beogradu, Barclays Global Investors u Londonu, kao i u Narodnoj banci Srbije, prvo na pozicijama savetnika viceguvernera i guvernera Narodne banke Srbije, a potom vodećeg ekonomiste.

Izvršna direktorka Crater Training Centra

Miljana Jovović

Miljana Jovović, izvršna direktorka Crater Training Centra, diplomirala je arhitekturu, ali je njena strast prema kreativnim procesima usmerila ka industriji kompjuterske animacije. Tokom desetogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, Miljana staje na čelo jedne od najvećih škola kompjuterske grafike u regionu, u kojoj preko 200 polaznika godišnje završi jedan od neformalnih kurseva vezanih za vizuelne efekte, video igre, arhitektonske vizualizacije i dizajn. Ona je i suosnivač konferencje kompjuterske grafike CGA Belgrade, čija je misija da poveže internacionalnu i srpsku zajednicu u polju kompjuterske grafike radi edukacije i poslovne saradnje.

Pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje

Gabrijela Grujić

Vanredni profesor na Katedri za računarstvo i informatiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Milena Vujošević Janičić

Milena Vujošević Janičić je vanredni profesor na Katedri za računarstvo i informatiku. Od malena je volela matematiku i programiranje, pa je završila Matematičku gimnaziju, a zatim i Matematički fakultet, smer za Računarstvo i informatiku, gde danas uspešno radi i edukuje nove generacije kreativnih, inovativnih i proaktivnih studenata. Magistrirala je i doktorirala u oblasti verifikacije softvera i sada predaje kurseve programskih jezika studentima treće, četvrte i pete godine (prve godine master studija).

Ispunjava je rad sa studentima, koje motiviše da uče i stvaraju u skladu sa novim tehnološkim dostignućima (od programiranja planetarijuma, igrica i kvizova, preko simulacija fudbala, do pametnih utičnica i podešavanja boja i intenziteta svetlosti lampe…).

Pored aktivnosti u nastavi i nauci, bavi se saradnjom Matematičkog fakulteta sa IT kompanijama – organizuje stručna predavanja, radionice, kurseve, gostujuća predavanja, prikaze stručnih praksi, poslova i slično.

Ambasador Kanade u Beogradu

Giles Norman

Visit My Blog: Adobe Photoshop CC Crack

Bojana Vasiljević
Izvršna direktorka ljudskih resursa za istočnu Evropu u kompaniji NCR

Bojana Vasiljević

Bojana Vasiljević poseduje više od 20 godina profesionalnog iskustva u oblasti ljudskih resursa. Njena HR ekspertiza ogleda se i u operativnoj i u strateškoj praksi ljudskih resursa, a takođe poseduje I bogato iskustvo u akvizicijama i spajanjima kompanija.

Trenutno je na poziciji Izvršnog direktora ljudskih resursa za istočnu Evropu u NCR korporaciji, globalnoj tehnološkoj kompaniji sa sedištem u Americi.

Kroz nadgledanje svih aspekata menadžmenta ljudskih resursa, Bojana uspostavlja i razvija HR timove, kao i infrastrukturu za kompaniju sa Fortune 500 liste kako bi efektivno podržala ubrzan rast evropskih softver, hardver i servisnih timova na prostorima istočne Evrope, sa velikim fokusom na Beograd.

U okviru svoje pozicije, kao strateški HR partner, Bojana pruža efektivne smernice liderima i zaposlenima u cilju pružanja jedinstvenih iskustava u oblastima performansa, zadovoljstva zaposlenih, razvoja talenata i karijernog napretka za više od 5,700 zaposlenih u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Rusiji i Ukrajini.

Pre rada u NCR korporaciji, Bojana je sticala profesionalno iskustvo na pozicijama u okviru top menadžmenta u kompanijama PepsiCo, Mondelez Europe, S&T AG, Coca-Cola i avio kompaniji British Airways.

Bojana je diplomirala na Univerzitetu Brunel u Londonu. Poseduje master diplomu u oblasti menadžmenta ljudskih resursa, kao i diplomu osnovnih studija u oblasti ekonomije i menadžmenta.

Udata je za Nenada i ponosna je majka Elene od 18 godina i Lazara od 11 godina.

Direktorka IDC

Nevena Conić

Direktorka Matematičke gimnazije

Mirjana Katić

Krojačeva škola DOO

Ana Jovanović

Suosnivač i direktor Krojačeve škole (eLearning platforma) koja danas obučava više od 20 hiljada učenika, suosnivač web development kompanije Krojač, autor knjige za decu “Mamine priče”, autor online projekta Suveniri Srbije. Realizator je koncepta rada Krojačeve škole i online kurseva, kao i celokupnog tržišnog nastupa i promotivnih aktivnosti škole. Nagrade i priznanja: Biznis žena Srbije, Plaketa Društva informatičara Srbije (2009. i 2019.), CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA, E-Trgovina Award, Turistički cvet, IT Awards Nagrada za poseban doprinos obrazovanju, Specijalna pohvala – Najbolji mladi preduzetnik.

Korporativne komunikacije, Infostud grupa

Nevena Savić

Osnivač kompanije Buck

Darko Budeč

Gospodin Darko Budeč je po struci inženjer elektrotehnike. 1992. godine osnovao je kompaniju BUCK i od samog početka postavio kvalitet kao osnovu poslovanja. BUCK razvija sopstveni dizajn svetiljki i proizvodi ih u sopstvenim pogonima od najkvalitetnijih materijala. Kreativni tim kompanije sastoji se od više industrijskih dizajnera i različitih profila inženjera koji doprinose tome da kvalitetan dizajn prati najsavremeniju tehnologiju. Rezultat ovakvog rada je dvanaest nagrada za dizajn. Kompanija gospodina Budeča je trenutno orijentisana ka razvoju intelektualne sfere poslovanja, odnosno ka promociji srpskog dizajna u svetu.
U prvom planu ostaje inženjerska vizija da doprinesu opštem kvalitetu osvetljenja i njegovom pozitivnom uticaju na čoveka i okolinu.
Gospodin Budeč je u preduzetništvo ušao odmah pošto je završio angažman na svom prvom radnom mestu, gde je od mesta pripravnika stigao do rukovodioca ogranka za Irak za nepune tri godine. Osnivanjem BUCK-a 1992, u osvetljenju je spojio svoju strast prema elektrotehnici, estetici i funkcionalnosti. Za četvrt veka postojanja, BUCK je izrastao u međunarodni brend, priznat u stručnim krugovima po svom doprinosu u oblastima industrijskog, grafičkog i korporativnog dizajna. G. Budeč ističe važnost timskog rada i inovacija, o čemu svedoči dvadesetak međunarodno registrovanih dizajna i registrovan žig.
Ulaganjem u lični i profesionalni napredak svojih zaposlenih, pažljivim osluškivanjem i predviđanjem trendova, kako u branši, tako i u poslovnom okruženju, a nikad skroman kad su ambicije u pitanju, Budeč smatra da zlatno razdoblje BUCK-a tek predstoji.

Student master studija i saradnik u nastavi na Matematičkom fakultetu

Nevena Vilotić

Nevena Vilotić je student master studija na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu, od oktobra 2020. godine je saradnik u nastavi na predmetima Algoritmi i strukture podataka i Računarske mreže.

Trenutno radi u Oracle kao Software Developer, a od februara do maja 2021. godine bila je na praksi u Microsoftu na poziciji softverskog inženjera.

Još kao srednjoškolka se isticala odličnim uspehom i bila je đak generacije Šabačke gimnazije. Nosilac je brojnih nagrada među kojima je i Republička stipendija za izuzetno nadarene studente (2019-2020). Pored toga, išla je na Republička takmičenja iz istorije i na Književne olimpijade (2012-2016).

 

Docent, ETF

Dražen Drašković

Direktor Vojvođanski IKT klaster - VOICT

Milan Šolaja

Godinama u centru zbivanja u sektoru informacionih tehnologija u Srbiji, Milan je danas na poziciji direktora najjačeg srpskog IT klastera. U pauzama između projekata koje za VOICT finansiraju EU i bilateralni donatori u Srbiji, lobira sa državom za interese IT sektora i promoviše ostvarivanje napretka u Srbiji kroz primenu novih tehnologija.

Pokretač je i učesnik brojnih inicijativa, od Male IT Akademije kroz koju je prošlo preko 300 mališana, do osnivanja Asocijacije srpskih klastera i Balkansko-crnomorsko-baltičke mreže IT klastera.

Povrh toga, koautor je popularne publikacije IT in Serbia – At a Glance, jedinog javno dostupnog dokumenta koji daje sveobuhvatan pregled IT industrije u Srbiji. Godine 2020. je izašlo peto izdanje.

www.vojvodinaictcluster.org

www.linkedin.com/ln/milansolaja

milan@serbian-it.com

Ambasador Švajcarske

Urs Schmid

Dopisni član SANU i redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta

Vladica Cvetković

Solution Specialist at 3Lateral

Adam Kovač

From selling innovative companies to working at one – Adam is a Solutions Specialist at 3Lateral, guiding clients in adoption of novel technologies. 3Lateral develops innovative technologies that enable digitization of human appearance and motion at an unprecedented level of realism.
Previously, Adam was a Manager at EY, making Tech mergers and acquisitions happen on a regional level.
He managed the sale of 3Lateral to Epic Games, and supported the $3bn sale of United Group to BC Partners.

 

He is actively involved within the startup community: coaching founders, creating workshops, supporting applications for the Innovation fund, connecting to Venture Capital funds etc.. Adam supported Digital Serbia Initiative in launching the first Startup Scanner in 2019.

Before joining 3Lateral, he managed DokTok, a new platform for free video consultations with doctors and mental health workers. It was awarded by the Ministry of Innovation for their support during COVID-19 pandemic.

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu

Boban Stojanović

Profesor dr Boban Stojanović ima 38 godina iskustva u nastavnim, istraživačkim i drugim akademskim aktivnostima. Na Ekonomskom fakultetu u Nišu je u radnom odnosu od 1983. godine. Redovni je profesor na predmetima Mikroekonomija i Teorija i politika cena. Boravio je na stručnim usavršavanjima i istraživanjima na Goethe University Frankfurt (DAAD stipendija za doktorske studije), Europa Institut u Sarbrikenu, na univerzitetima u Bohumu i Grazu (Coimbra group scholarship), kao i učesnik State Department IVP programa u SAD. Bio je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1994-2002) i visiting profesor na Kazahstanskom nacionalnom Univerzitetu (KazNU) u gradu Almati. Bio je predavač na letnjim školama na univerzitetima u Nišu i Nici. Osnivač je i prvi upravnik Centra za multidisciplinarne studije Univerziteta u Nišu, potpredsednik Privredne komore, u dva mandata prodekan Ekonomskog fakulteta u Nišu. Član je redakcionih odbora časopisa ”Journal of Business and Economics”, ”Ekonomika” i ”Economics Analysis”. Među prvima u Srbiji je nosilac Žan Mone projekta EU, koordinator i član konzorcijuma 4 Tempus projekta. Član je Predsedništva i Izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije i dugogodišnji predsednik Društva ekonomista Niša. Stalni je član DAAD selekcione komisije. Aktivno učestvuje u mnogim domaćim i inostranim projektima. Objavio je 8 knjiga i preko 200 radova u eminentnim časopisima i monografijama. Oblasti naučnog rada: teorija i politika cena, mikroekonomska analiza, monopoli i zaštita konkurencije.

Student mastera na Mašinskom fakultetu u Beogradu

Dimitrije Đorđević

Dimitrije Đorđević je student završne godine master studija na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Aktivan je član BEST-a Beograd od marta 2019. godine i od tada je učestvovao gotovo na svakom projektu radeći na različitim pozicijama i u okviru različitih timova.

“Bio sam glavni organizator projekta Beogradski dana inženjera 2020. godine koji predstavlja lokalnu rundu najvećeg evropskog inženjerskog takmičenja (EBEC), a nakon toga u junu iste godine sam postao član organizacionog odbora na poziciji koordinatora za logistiku sajma poslova i praksi “JobFair – Kreiraj svoju budućnost”. Radom na projektu JobFair sam se pronašao u logistici kojom se sada profesionalno bavim radeći u kompaniji Kuehne+Nagel. U BEST-u sam stekao mnoga iskustva koja su mi doprinela u kasnijem radu ali i poznanstva koja za mene imaju još veći značaj.”

Student FON-a i Potpredsednik za eksterne odnose i finansije u Case Study Club-u

Dragan Stojanović

Dragan Stojanović je rođen 21.10.1999 godine u Baru, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u svom rodnom gradu i trenutno je na akademskim studijama na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Pored školovanja, posvetio se i studentskoj menadžment-konsalting organizaciji Case Study Club, koja mu pomaže da proširi svoje vidike i da osjeti poslovni svijet dok je još na fakultetu.

Case Study Club: Upisom u prvu godinu fakultet Dragan se učlanio u Case Study Club. Prvi projekat na kojem je imao priliku da ostavi svoj trag je bio High School Case Competition. Kao tim za logistiku je 2 godine za redom pomagao da se ovaj projekat uspješno ostvari!
Takođe ispratio je kao Ambasador Belgrade Business International Case Competition, takmičenje koje zauzima mjesto među top 10 takmičenja u ovoj oblasti. Naredne godine je bio zadužen za eksterne odnose, ali pandemija je zaustavila događaj u pola.
Sada je podpresjednik sa eksterne odnose i finansije.
Što se takmičenja tiče, već u prvoj godini je kao član tima uspio da se domogne finala u WizzYouth Competition, riješavanju studije slučaja za WizzAir.
Primljen je i u talent akademiju, koju je vodila profesor dr. Vesna Damnjanović, i koja je brojala 20tak najboljih studenata Fakulteta Organizacionih Nauka.
Takmičio se na mnogim lokalnim i regionalnim takmičenjima te godine.
Među najvećim uspjesima svrstao bi plasman u finalnu rundu takmičenja Central European Case Competition organizovanog od strane Corvinus univerziteta iz Budimpešte, kao i osvojeno prvo mesto na takmičenju Global Circular Challange organizovanog od strane škole London School of Economics and Political Sciences.
Sport: Dragana karakteriše i sportski duh. Od malih nogu je težio ka fizičkim aktivnostima, i oprobao se u različitim sportovima. Najveće uspjeh u sportu ostvario je u Leirii, Portugal, učešču na evropskom prvenstvu U18 i to 2 godine za redom. Sportom se bavi rekreativno od kada se posvetio studijama.

Direktorka HR-a u Telenoru

Nevena Stefanović

Apsolvent Matematičkog fakulteta i RAF-a

Dejana Mandić

Studentkinja FON-a i junior konsultant u Case Study Club-u

Mina Petrović

Mina Petrović je student treće godine smera Menadžment na Fakultetu organizacionih nauka, gde je osim akademske uloge usmerena i na vannastavne aktivnosti. Od oktobra 2019. godine je član studentske organizacije Case Study Club, u okviru koje je napredovala do pozicije Junior konsultanta. Nedavno je svoje ambicije ka projektnom menadžmentu utvrdila zauzevši ulogu Tim lidera tima zaduženog za pisanje studije slučaja u okviru projekta Belgrade Case Study Week – novog projekta Case Study Club-a, koji predstavlja prvu simulaciju svetskog takmičenja u rešavanju studije slučaja na srpskom jeziku. Zahvaljujući angažmanu u okviru kluba, imala je priliku i da predstavlja ovu studentsku organizaciju, kao i Univerzitet u Beogradu na raznim, kako lokalnim i regionalnim, pa tako i svetskim takmičenja. Među svoje najveće uspehe svrstala bi ovogodišnji plasman u finalnu rundu takmičenja Central European Case Competition organizovanog od strane Corvinus Univerziteta iz Budimpešte, kao i osvojeno prvo mesto na takmičenju Global Circular Challange organizovanog od strane škole London School of Economics and Political Sciences, pri čemu se na oba takmičenja sa svojim timovima našla među renomiranim svetskim univerzitetima.

student Elektronskog fakulteta u Nišu

Miodrag Janić

Miodrag Janić je završio srednju tehničku školu u Kladovu na smeru elektrotehničar računara, a nakon toga odslužio vojni rok u trajanju od 6 meseci sa VES-om radio-teleprinterista. Tokom služenja vojske se istakao kao jedan od boljih vojnika i promovisan je u čin razvodnika. Trenutno završava treću godinu na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Računarstvo i informatika. Pored položenih ispita, iza sebe ima učešća na mnogo različitih tipova takmičenja tokom studiranja, većina na lokalnom i republičkom nivou ali i po jedno na evropskom i svetskom. Predsednik je Studentskog inovacionog centra Elektronskog fakulteta gde uspešno vodi tim od 30 studenata u realizaciji raznih projekata od kojih su najpoznatiji Hakaton (24-očasovno takmičenje u programiranju) i Technology ‘n’ Trends (konferencija o najpopularnijim tehnologijama). Takođe je i član organizacije Mladi Ambasadori koja organizuje razne projekte u saradnji sa ambasadama vodećih evropskih država.

Student master studija na Računarskom fakultetu

Aleksa Plavšić

Završio osnovnu školu “Sveti Sava” u Kragujevcu 2012. godine  kao nosilac Vukove diplome i titule đaka generacije. Nakon toga, upisao specijalizovano matematičko odeljenje pri Prvoj kragujevačkoj gimnaziji koje je završio kao nosilac Vukove diplome. Tokom srednje škole osvojio veliki broj nagrada i priznanja iz informatike, matematike i fizike, koja su mu omogućila da kao stipendista upiše Računarski fakultet u Beogradu. Od 2017. godine kao član Državne komisije za takmičenja učenika srednjih škola iz informatike učestvuje u organizaciji takmičenja  i pripremanju đaka za međunarodne olimpijade. 2018.  i 2019. godine vođa srpskog nacionalnog tima na međunarodnim olimpijadama u Temišvaru i Bakuu. Računarski fakultet završio 2020. godine sa prosečnom ocenom 9.81 i trenutno završava master studije na Računarskom fakultetu. Tokom studija učestvovao i osvajao nagrade na velikom broju takmičenja od kojih bi izdvojio:

 

  • Četvrto mesto 2018. i 2020. godine na takmičenju CodeIT u Sofiji i 3. mesto 2019. godine.
  • Treću nagradu na međunarodnom takmičenju BSUIR Open 2019. godine
  • mesto (zlatna medalja) na regionalnom takmičenju ICPC 2019. godine u Bukureštu i plasman u svetsko finale u Moskvi (koje će biti održano krajem ove godine)
  • mesto (zlatna medalja) na regionalnom takmičenju ICPC 2020. godine i plasman u još jedno svetsko finale
  • Plasman u finale Googlovog timskog takmičenja HashCode (14 mesto od 9000 timova)

 

Pored angažovanja na brojnim online platformama za takmičarsko programiranje u prethodnih 6 godina kao sastavljač zadataka i tester, tokom master studija radio za firmu Interview Kickstart.

Head of Corporate Partnerships at AFA

Jelisaveta Lazarević

Studentkinja Queen Mary University of London

Vida Stanić

Vida Stanić je student prve godine Međunarodnih odnosa na Queen Mary University of London. Svoj akademski život u Velikoj Britaniji započela je 2018. godine kao akademski stipendista HMC organizacije. Kao stipendista provela je dve godine u Durham School školi gde je bila Deputy Head of School, kao i predsednik volonterskog udruženja, i udruženja heretika. Tada je osvojila Srebrnu Duke of Edinburgh nagradu, kao i Durham University Award za svoj Extended Project Qualifications rad na temu efikasnosti cilja održivog razvoja Ujedinjenih Nacija broj 16 (Mir, Pravda, Institucije) u situaciji na Kosovu; dok je njena kratka priča osvojila publikaciju u knjizi “Mission Impossible”. Pored akademskih uspeha, vannastavno je godinama član Rotary International organizacije, gde je 2018/19 godine bila i predsednica njihovog ogranka za srednjoškolce – Interact Beograd Čukarica. U isto vreme, posvetila se radu sa Asocijacijom za Ujedinjene Nacije u Srbiji kao podpredsedavajući u Bezbednosnom komitetu na Beogradskom Modelu Ujedinjenih Nacija 2018. godine, i predsedavajući UNESCO Executive Board 2019. godine. Svoju strast prema debati je pored učešća na MUN-u u Beču, RYLA konferenciji, UNA Serbia panelima, i Global HR forumima u Beogradu nastavila i tokom studija. Na fakultetu je menadžer za spoljne poslove i komunikacije asocijacije za Ujedinjene Nacije. Pored toga, ona je i predstavnik studenata prve godine na svom kursu, co-chair Student Staff Liaison komiteta, dok takođe radi poluvremeno kao Student Leader škole humanitarnih i socijalnih nauka.

Head of L&D u Karanović & Partners i predsedavajuća AmCham HR Foruma

Ivana Karanovic

Tačka povratka

Uroš Živković

Uroš Živković vodi komunikacije na projektu Tačka povratka, kao konsultant Programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Nakon akademske karijere na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i advokature, već godinama se bavi stratup kulturom, digitalnim nomadima i cirkularnim migracijama. Stručno se usavršavao u Holandiji, Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Head of R&D and SME Partnership

Valentina Čolić Mihajlović

Zamenik ambasadora Ujedinjenih Arapskih Emirata

Ibrahim Al Darmaki

Zamenica ambasadora Izraela

Mayaan Ben Tura

Ms Ben Tura holds MA in Communications and BA in Political Science. Before joining the Ministry, she worked at Chanel 10 News in Israel. In the summer of 2019 she joined the Embassy of Israel in Belgrade on the position of Deputy Head of Mission.

Studentkinja FON-a i senior konsultant u Case Study Club-u

Zorana Dulović

Zorana Dulović je student Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, na smeru Menadžment i organizacija. U toku studija, bila je jedan od mentora studentima prve godine i već tri godine je aktivan član studentske konsalting organizacije Case Study Club. Zorana je predstavljala fakultet na mnogobrojim kompanijskim, lokalnim, regionalnim i 5 svetskih takmičenja, na kojim se postigla sledeće zapažene uspehe:
•prvo mesto na Global Circular Challenge 2021 u organizaciji London School of Economics
•treće mesto na FEP Porto u organizaciji Univerziteta porto
•jedan od top 3 tima na L’Oreal brandstorm takmičenju
•jedan od top 3 tima na Unilever takmičenju.
Zorana je veliki zagovornih internacionalnih iskustava, te je i sama učesnik dve razmene:
•FLEX razmena, jednogodišnje školovanje u Teksasu, SAD
•Erasmus mobilnost, jedan semestar na DHBW u Hajlbronu, Nemačka
Zorana se bavi volonterskim radom od svoje 10. godine, od kojih ističe dve godine iskustva kao City Representative u Američkom savetu za internacionalnu edukaciju, poziciju ambasadora Univerziteta Indijana u okviru svetskog BBICC takmičenja i mentorsku poziciju na UPshift projektu u organizaciji Razlivališta i UNICEFA.

CEO AIK banka

Jelena Galić

Rukovodilac u sektoru za konsalting u kompaniji Deloitte

Ivan Stefanović

Ivan Stefanović je rukovodilac Sektora za konsalting u kompaniji Deloitte. Poseduje više od 10 godina iskustva u oblastima razvoja poslovne strategije, organizacionog dizajna, optimizacije poslovnih procesa, upravljanja performansama i upravljanja promenama. Ivan je tokom svoje karijere vodio i učestvovao u velikom broju projekata, pre svega u privatnom, ali i u državnom i pluralnom (neprofitnom) sektoru, koji su rezultovali značajnijim strategijskim promenama, operativnim unapređenjima i optimizacijom troškova.

Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Pored toga, poseduje sledeće stručne sertifikate: Certified Lean Six Sigma Black Belt, Certified Business Architect i Certified Performance Management Professional.

Bivši direktor Istraživačke stanice Petnica

Vigor Majić

Vigor Majić  je rođen 1957. godine u Opatiji.

Osnovnu i srednju školu je završio u Loznici, dok je u Beogradu studirao na Medicinskom i Prirodno- matematičkom fakultetu.

Bio je aktivan u organizaciji Mladih istraživača na Beogradskom univerzitetu, u Mladim istraživačima Srbije i u omladinskoj organizaciji u oblasti obrazovanja i nauke.

U Istraživačku stanicu Petnica je došao 1982, gde je, sa manjim prekidima, ostao do maja 2021.

Sredinom osamdesetih godina bio je na čelu Izvršnog odbora Republičke zajednice nauke.

U periodu 2001-2002. godine obavljao je funkciju zamenika ministra prosvete Gaše Kneževića u vladi Zorana Đinđića.

Objavio je više radova u domaćim i međunarodnim časopisima na temu obrazovanja, nauke, rada sa talentima, ekologije itd.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Živi u Valjevu.

Training & Development Specialist u kompaniji Asseco

Stanislava Nestorović

Kao HR konsultant i trener radi više od 10 godina, od skoro u internacionalnom IT korporativnom okruženju, u kompaniji Asseco SEE. Fokus joj je na praćenju talenata, razvoju pojedinaca i timova kroz prilagođen pristup, praktično primenjive metode i praćenje efekata razvojnih aktivnosti, kroz grupne i individualne trening i koučing sesije.

Do sada je, za više stotina učesnika iz različitih industrija, kreirala i izvela veliki broj treninga na teme unapređenja komunikacionih veština, timske produktivnosti, menadžerskog i liderskog potencijala, prodajnih veština, unapređenja javnog nastupa, razvoja emocionalne inteligencije, kotrole stresa i upravljanja vremenom.

Na razvoju ljudi i organizacija pre Asseco SEE radila je kao interni i eksterni konsultant, u NVO sektoru, javnoj upravi i internacionalnim konsultantskim kućama, kao i u preduzetničkom okruženju.

Ima bogato iskustvo u radu sa mladima na programima osnaživanja njihovih veština i pristupa tokom procesa potrage za poslom i adaptacije na novo radno okruženje.

Head of Business Development Switzerland at AFA Global

Sabrina Schilter

Doktorant na Swiss Federal Institute of Technology

Jelena Trišović

Jelena Trišović je završila osnovne studije kao student generacije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti obrade signala i automatskog upravljanja. Masterirala je u istoj oblasti 2021. godine na univerzitetu ETH u Cirihu, gde od avgusta počinje doktorske studije u okviru Centra za veštačku inteligenciju ETH (ETH AI Center), na temu aktivne mašinske percepcije. Jelena je počela da se bavi istraživačkim radom u oblasti mašinskog učenja 2017. godine, kao učesnik letnjeg programa Research in Industrial Projects for Students, koji organizuje Univerzitet Kalifornija u Los Anđelesu (UCLA). Takođe je učesnik brojnih međunarodnih letnjih škola i konferencija, kao i autor nekoliko naučnih radova iz oblasti veštačke inteligencije.

HR biznis partner A1

Selena Prijović

Selena je po struci diplomirani ekonomista, ali se od početka svog radnog angažovanja pronašla u sferi ljudskih resursa. Svoju karijeru je započela 2016.godine kao praktikant, tada u Vip mobile-u. Sada radi na poziciji HR biznis partner u A1 Srbija, gde je, zajedno sa svojim kolegama, zadužena za proces selekcije i regrutacije, razvoj zaposlenih, kao i kreiranje poželjnoj radnog okruženja u kome svi zaposleni imaju osećaj pripadnosti i zadovoljstva. Sarađuje sa studentskim organizacijama i pomaže razvoj mladih i talentovanih ljudi kroz brojne projekte, prakse, kao i program dualnog obrazovanja.

Regionalna Hr direktorka EMEA&India, Tektronix

Ana Stojanović

Ana is business leader with 14 years of global HR experience. She is currently Regional HR Director for EMEA and India at Tektronix company, based in the UK.

 

Ana started her HR career in New York City with Colgate-Palmolive company in a leadership development program with rotational assignments to Brussels, Prague and across the United States. Having spent five years in NYC she moved to California next, continuing to grow her HR career with high tech industry leaders, such as Twitter and Symantec. After having twins, Mila and Philip, Ana and her husband decided to leave the hectic lifestyle of Silicon Valley and move to Portland, Oregon where Ana joined Jaguar Land-Rover as Head of HR for North American Engineering.

 

Ana holds BA degree in Economics and Business Administration from American University in Bulgaria and Master’s degree in Industrial and Labor Relations from Cornell University. Her HR specialties include: International HR, Strategic business partnership, Developing high potential talent and Building high performing teams.

Docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu

Jelena Pavlović

Jelena Pavlović je docent na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde vodi predmete Organizacione promene i razvoj,  kao i Psihologija međuljudskih odnosa na radu. Osnivač je Koučing centra, u okviru koga vodi programe obuka iz liderstva, koučinga, kao i programe organizacionog razvoja. Autorka je knjige Coaching Psychology: Constructivist Approaches, u izdanju Routledge. Urednica je časopisa Journal of Constructivist Psychology (Taylor & Francis). U slobodno vreme prati superjunake, crtaće i igrice sa svoja dva mala superjunaka.

Master student ekonomije na FEFA Fakultetu i Evropskih studija na Univerzitetu u Bonu

Dušan Brujić

Dušan Brujić, kao stipendista Fondacije Konrad Adenauer trenutno završava master studije iz obalsti Ekonomije i Biznisa na FEFA Fakultetu u Beogradu. Uz podršku Fondacije je takođe upisao prestižni nemački master program iz Evropskih Studija, koji nude Centar za Evropska istraživanja i Univerzitet u Bonu. Tokom studiranja u Srbiji dobio je veliki broj nagrada i stipendija, poput DAAD stipendije za studentsku razmenu u Frajburgu 2018. godine i stipendiju Fondacije Zoran Đinđić na odlazak na šestomesečnu praksu u Kelnu 2019. godine. Dušan je tokom čitavog perioda studiranja bio društveno angažovan, doprinoseći velikom broju humanitarnih i istraživačkih projekata. Kao stipendista ili organizator je pored toga učestvovao na mnogobrojnim međunarodnim događajima u čitavoj Evropi. Neki od primera su European Forum Alpbach, Model WTO u Švajcarskoj, KAS konferencija ’Brücken bauen in Euorpa’ i BSF Forum. Nakon završetka srednje škole, koju je završio kao Đak generacije, je još kao student prve godine pobedio na takmičenju KPMG Ace the Case. Na prvom izdanju simulacije Svetske trgovinske organizacije u Srbiji, odnosno konferenciji Model WTO Belgrade dobio je nagradu za Najboljeg delegata. Istu konferenciju je nakon toga uspešno organizovao kao Head organizacije dve godine za redom. Pored toga je osvajao nagrade ili učestvovao u regionalnim finalima na mnogim drugim tačkimečenjima, kao što su P&G CEO Challenge, gde je u finalu za Jugoistročnu Evropu sa svojim internacionalnim timom osvojio drugo mesto. Tokom studija je obavio i nekoliko praksi i u privatnom i državnom sektoru (Deloitte, Fond za inovacionu delatnost itd.) Kao najznačajnije iskustvo u dosadašnjem periodu usavršavanja smatra praksu u Nemačkoj, kada je imao priliku da šest meseci provede u jednoj od najznačajnih razvojnih banaka koja posluje u čitavom svetu, DEG (German Development Corporation), KfW grupe banaka i uči od svojih nemačkih i internacionalnih kolega. Diplomirao je 2020. godine na FEFA Fakultetu i raduje se što će nakon završetka mastera u Srbiji koji trenutno pohađa svoje akademsko usavršavanje nastaviti baš u Nemačkoj. Tečno govori engleski, nemački i španski jezik.

Prodekan za saradnju sa privredom, ETF

Kosta Jovanović

Vođa tima za administraciju i organizaciju, Addiko bank

Miroslav Gajić

Miroslav je po zanimanju master diplomirani pravnik i u svet HR je ušao 2013. godine, gde se isprva bavio pravnim pitanjima, a zatim je širio svoja znanja u ovoj multidisciplinarnoj oblasti. U Addiko Banci radi od 2017. godine u okviru Odeljenja ljudskih resursa i organizacije, gde je trenutno vođa tima za administrativna pitanja i pitanja organizacije. Hobi su mu filmovi, knjige i putovanja, a uživa i u ko-kreiranju podkasta Svetla strana sa Nevenom i Miroslavom.

Samostalni specijalista za upravljanje talentima, Addiko bank

Nevena Antić

Završila osnovne studije na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, kao i i master studije u oblasti Upravljanje projektima. Tokom studija bila je angažovana u Odeljenju Ljudskih resursa Hypo Alpe Adria banke na projektu rebrendiranja u Addiko Bank-u. Na taj način se zainteresovala za karijeru u okviru ljudskih resursa.

Od januara 2019.godine počinje sa radom u Addiko banci kao specijalista za upravljanje talentima, u okviru koje je zadužena za proces selekcije i regrutacije, kao i edukaciju i razvoj zaposlenih. Zadužena je za saradnju sa fakultetima i organizaciju prakse u okviru Addiko Banke, uz želju da se ovaj program unapredi i uspostavi što bolja komunikacija sa mladim ljudima koji bi na ovaj način dobili priliku da se usavršavaju i steknu prvo radno iskustvo u poslovnom okruženju.

Menadžer projekata Unapređivanje zapošljivosti, BOŠ

Ivan Topalović

Ivan Topalović je menadžer projekata u okviru programske oblasti unapređivanje zapošljivosti. Kroz svoja zaduženja, doprinosi pripremi i realizaciji projekata u oblasti zapošljavanja i obrazovanja mladih. Diplomirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nišu. Trenutno je u procesu supervizije iz KB psihoterapije. Ima 18 godina iskustva rada u civilnom sektoru, posebno u radu sa mladima, stečenih u okviru organizacija i neformalnih grupa na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. Ima preko 12 godina iskustva u kreiranju i realizaciji projekata, edukaciji, izradi strategija i javnih politika, kao i njihovom sprovođenju na lokalnom i nacionalnom nivou. Trener je iz oblasti razvoja organizacija civilnog sektora. Omladinski radnik. Član je akreditorskog tima koji za cilj ima osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada, kroz proces akreditacije i podrške organizacijama članicama NAPOR-a. Takođe je i član alumni saveta Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Head of Exploration, UNDP

Draško Drašković

Head of Talent management, Levi9

Sonja Bunčić

Sonja Bunčić je rođena u Novom Sadu 1983 godine, gde i danas živi. Diplomirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, Filozofskom fakultet, smer Psihologija. Profesionalnu karijeru počinje 2007. godine u centru za komunikaciju Bjanko gde se bavi konsaltingom iz oblasti ljudskih resursa. Najviše uživa u držanju treninga i dinamičnoj interakciji sa polaznicima. U isto vreme završava drugu godinu edukacije iz Porodične sistemske terapije, te dobija zvanje Porodičnog savetnika. Od 2010. godine počinje saradnju sa Levi9 IT Services u trenutku kad kompanija broji tek 80-tak zaposlenih u Srbiji na poziciji HR Menadžera. Odgovorna je za HR funkciju srpskog razvojnog centra, kancelarija u Novom Sadu i Zrenjaninu, sa primarnim fokusom na kreiranju i implementaciji strategije razvoja i akvizicije talenata.  Ispratila je rast kompanije do sadašnjih 600 zaposlenih, vodeći HR funkciju kroz kreiranje HR politike, postavljanje procedura i procesa. Vodi tim od 10 ljudi.

Majka dve ćerke Nine i Eve. Voli da čita knjige iz oblasti socijalne psihologije i istorije.

Employer Branding Expert

Jelena Novarlić

HR direktorka, Comtrade System Integration

Gordana Panajotović

Menadžer za razvoj brenda poslodavca, NIS

Uroš Mirić

Uroš Mirić poseduje 6 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, smer međunarodna politikologija, a svoj dalji razvoj nastavio je kroz sertifikaciju na različitim HR programima.
Od samih početaka karijere se razvijao sa fokusom na privlačenje i upravljanje talentima, kao i kreiranja programa za prve karijerne korake mladih. Sada radi u kompaniji NIS na poziciji Menadžer za razvoj brenda poslodavca (Employer Branding Manager). Veći deo dosadašnje karijere usmerio je na razvoj i jačanje brenda poslodavca, razvijajući programe i alate za privlačenje mladih, kao i sarađujući sa studentskim organizacijama i fakultetima. Kako kaže, svoj posao voli jer je do sada imao priliku da se upozna sa preko 2.000 mladih sa kojima je razgovarao o najvažnijem periodu karijere – samom početku, da odgovori na mnoga pitanja, otkloni brojne nedoumice i pruži savete za laki početak i brzo učenje.

Employer Branding & Talent Sourcing Leader, IKEA SEE

Josip Sedlar

Recruitment & Sourcing Manager, IKEA

Slađana Martinović

Direktor razvoja, Krojačeva škola

Svetomir Jovanović