Ova i mnoga druga pitanja biće pokrenuta na

AFA Talent Development Forumu 2022

14. april 2022!

Saznajte više!