Prijavite se za nagradu!

Cena za apliciranje za svaku od nagrada: 150 €.
Rok za prijavu: 6. jun

Uplatu prijave za nagradu možete izvršiti na račun:

160-448030-18 (Banca  Intesa)
Primalac: AFA, asocijacija za afirmaciju potencijala žena
Gospodar Jovanova 2, Beograd
Svrha uplate: Prijava za nagradu