Skip to main content

Da li znaš kako izgledaju tvoji potencijalni poslodavci i šta oni traže, a šta daju?

Da li se odećaš spremno za zaposlenje posle studija?

Da li znaš koje su ti veštine potrebne za poslove budućnosti?

Registruj se da slušaš Talent Development Forum!

REGISTRACIJA

Prepoznaješ se u ovim pitanjima i temama koje pokrećemo?

PITAJ

Kako bismo ti već sada približili tržište rada i poslodavce koji te zanimaju, pošalji nam JEDNO PITANJE koje te najviše zanima, a mi ćemo se pobrinuti da ti damo odgovor ili da stigne na prave adrese.

MLADI PITAJU