Skip to main content

Govornici Talent Development Foruma

Success Coach | HRM & PM Professor & Consultant

Dr. Evi Prokopi

Dr. Evi Prokopi is a multicultural expert, having lived in 6 countries and worked with people from 58 countries. She has tremendous experience in recruiting, training, coaching, leading and managing virtual, hybrid and in-house teams for Fortune 100 companies and start-ups.

Evi, the President of Cosmoleadership, the Global Leadership Association, is the first and youngest Greek female to ever speak at the Global Project Management Institute Congress and she is one of the World’s Top 100 HR Influencers 2020. She has also been awarded the 40 Under 40 Business Elite Award and the Best Leadership Award 2021 by the CEO Today Magazine while she is one of the Top 41 Global Future of Work Experts, selected by Accenture and Wikistrat.

As a Certified Work Performance Assessor, NLP Coach, HRM and PM Professor, and Managing Director of Skema Projects, she wants to empower people and help them achieve their goals. Evi is an international keynote speaker and bestselling author with her first book The Success

Playbook: The 8 habits of happy & successful people available in English and Serbian, while her second book Leadership Like a Fairytale has just been published.

Ambassador of Finland

H.E. Kimmo Lähdevirta

Ambassador Kimmo Lähdevirta has started his diplomatic career in the Ministry of Foreign Affairs of Finland in 1990. He served as Second Secretary at Permanent Mission of Finland to the UN from 1991 to 1994 in New York, then at the Ministry for Foreign Affairs from 1994 to 1998, as

First Secretary at United Nations Unit and European Correspondent at Political Department.

From 1998 to 2003, he was a Political Counsellor at the Embassy of Finland in London. From 2003 to 2005, he was at the position of Director of the European Correspondent Unit, while from 2007 to 2007, he was a Director at the Unit for Security Policy in the Ministry.

From 2007 to 2011, he was a Minister and Deputy Head of Mission at the Embassy of Finland in Beijing, while in 2011 he was appointed Ambassador of Finland to Vietnam.

Prior to his appointment as Ambassador of Finland to Serbia in 2019, he was holding a position of Director General, at Department of the Americas and Asia at the Ministry for Foreign Affairs in Helsinki.

Pomoćnik ministra za dualno obrazovanje i vaspitanje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republika Srbija

Gabrijela Grujić Garić

Dr Gabrijela Grujić Garić rođena je 29. marta 1971. godine u Beogradu. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu na odseku za Opštu muzičku pedagogiju osnovne studije završila je 1994. godine sa srednjom ocenom 9,13 i ocenom 10 (deset) na diplomskom ispitu iz Metodike muzičke nastave. Poslediplomske studije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 1998. godine, pošto je položila sve propisane ispite sa srednjom ocenom 9,66 i odbranila magistarsku tezu. Diplomu o stečenom naučnom stepenu doktora pedagoških nauka stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2009. godine.
Dr Gabrijela Grujić Garić ima bogato nastavno iskustvo, koje uključuje dvadeset tri godine rada u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja. Na Učiteljskom fakultetu u Beogradu je zaposlena od 2007. godine, a 2012. godine stiče zvanje docenta.
U saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, član je različitih komisija za reformu obrazovanja od 2011.godine, i to u svojstvu:
• člana Komisije za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika (projekti, udžbenici, seminari);
• člana Komisije za strategiju i razvoj školskog programa za različite obrazovne oblasti.
Uviđajući neodvojivost obrazovanja od kulture, sa zadovoljstvom je dala svoj doprinos u periodu 2015-2016 kao savetnik za oblast obrazovanja dece u Dečjem kulturnom centru Beograda.
Pored brojnih naučnih radova objavljenih u časopisima i drugim publikacijama u zemlji i inostranstvu, vrednujući knjigu kao najznačajniji izvor znanja, posebno je ponosna na udžbenik za koji je dobila Srebrnu plaketu Beogradskog sajma knjiga 1998. godine.
Pod pokroviteljstvom Švajcarske Vlade završila je obuku za dualno obrazovanje prestižnog Centra KOF Swiss Economic Institute čiji je direktor dr Ursula Renold, ekspert za dualno obrazovanje Švajcarske.
Aktivno se bavi promocijom aktivnosti vezanih za zaštitu kulturnog nasleđe Kosova i Metohije. Organizator je izložbe autora P. Milosavljevića “Slovo renesanse“, Matica srpska, 2016.
Vrednujući značaj sprovođenja dualnog obrazovanja u Srbiji, kroz studiju
„Trodelno sintezno obrazovanje kao podrška sistemu dualnog obrazovanja”, čiji je

koautor, nastoji da podstakne razvoj preduzetničkog duha kod dece i na taj način unapredi obrazovni sistem u svojoj zemlji.
Kreator je Nacionalnog modela dualnog i preduzetničkog obrazovanja u Srbiji.
Rukovodilac projekta karavan “Duh mladosti” koji za cilj ima promociju dualnog i preduzetničkog obrazovanja.
U periodu od septembra 2016 do septembra 2017 obavljala je funkciju savetnika ministra prosvete nauke i tehnološkog razvoja za dualno obrazovanje.
Na fukciji pomoćnika ministra za strateško planiranje od septembra 2017.

2016 godine objavljena joj je biografija u Oxford’s Book Successful People of Serbia.

Svojim angažovanjem u različitim oblastima – kao žena-preduzetnik, univerzitetski profesor, saradnik Dečjeg kulturnog centra i inicijator brojnih humanitarnih, obrazovnih i umetničkih programa, prenosi studentima i deci vrednosti u koje veruje – poštovanje, istrajnost, iskrenost, nacionalnu osvešćenost i druge.
Majka je Magdalene, Mateje i Maksima.

Channel Manager for EBG, Huawei Technologies

Nada Tubić

Dekanka Računarskog fakulteta u Beogradu

Bojana Dimić Surla

dr Bojana Dimić Surla rođena je 13. maja 1982. u Somboru, odrasla u Odžacima, diplomirala 2005. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu kao student generacije na smeru Informatika. Magistarsku tezu na Prirodno-matematičkom fakultetu odbranila je 2007. godine, a doktorsku disertaciju u oblasti softverskog inženjerstva odbranila je 2009. godine na istom fakultetu. Od 2007. do 2010. radila je kao istraživač saradnik na naučnim projektima, a 2010. godine izabrana je u zvanje docenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu za užu naučnu oblast informacioni sistemi. 2015. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu. Od 2015. godine radi na Računarskom fakultetu kao vanredni profesor u oblasti Softverskog inženjerstva, gde predaje predmete iz programiranja i razvoja softvera. Autor je preko 30 publikacija uključujući naučne radove i knjige u oblasti razvoja softvera, ako i udžbenika iz programiranja. Godine 2020. izabrana je u zvanje redovnog profesora na Računarskom fakultetu.

Od oktobra 2021. obavlja funkciju dekanice Računarskog fakulteta. Za vreme svog mandata dala je veliki doprinos uspostavljanju saradnje Fakulteta sa velikim brojem IT kompanija, obezbeđivanju donacije opreme i stipendiranja studenata od strane kompanija.  Aktivno je uključena u formiranje studijskih programa Računarskog fakulteta, kao i u razvoj naučnog i nastavnog podmladka.

Udata je i ima dva sina, Stefana (11) i Strahinju (8).

Redovni profesor ETF

Aleksandar Nešković

Aleksandar Nešković je rođen 3.12.1968. godine u Beogradu, opština Savski Venac. Srednju elektrotehničku školu ,,Nikola Tesla” – Beograd uspešno je završio 1987. Godine. Za postignute rezultate u srednjoj školi nagrađen je Vukovom diplomom. Elektrotehnički fakultet u Beogradu upisao je 1987. Vojni rok odslužio je u periodu 1987-1988. Jula 1993. godine završio je studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na profilu Elektronika i telekomunikacije, sa opštim uspehom 9.6 u toku studija. U toku tri završne godine studija ostvario je prosek od 9.9. Diplomski rad ,,Merenje RF napona, polja i šuma spektralnim analizatorom HP8591A sa programskom podrškom HTBasica” ocenjen je najvišom ocenom 10.

Poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, smer Telekomunikacije, upisao je u novembru 1993. godine. Magistarsku tezu pod nazivom ,,Model predikcije nivoa električnog polja u zatvorenom prostoru za opseg 900 MHz zasnovan na neuralnim mrežama”, odbranio je aprila 1997. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Novi modeli predikcije nivoa električnog polja zasnovani na principima funkcionisanja veštačkih neuralnih mreža” odbranio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu jula 2002. godine.

Aleksandar Nešković je dobitnik nagrade ,,Prof. dr Ilija Stojanović” za najbolji naučni rad iz oblasti telekomunikacija u 2012. godini, kao i osvajač prve nagrade na takmičenju ,,VIP Android Challenge 2010”.

  1. Nešković je ovlašćeni projektant sa državnom licencom za oblast telekomunikacija.

U toku školske 1993/94, kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju, radio je pri Katedri za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Avgusta 1994. godine zaposlen je u svojstvu asistenta pripravnika na Katedri za telekomunikacije. U martu 1998. godine unapređen je u zvanje asistenta, u martu 2003. godine u zvanje docenta, a u oktobru 2010. godine u zvanje vanrednog profesora. U decembru 2015. godine izabran je u zvanje redovnog profesora u kome se i sada nalazi.

  1. Nešković je oženjen i otac dva sina (20 i 13 godina).

U periodu od 1983.god. do 1987.god. bio je član vaterpolo kluba “Partizan” sa kojim je u mlađim kategorijama više puta osvojio prvenstvo i kup Jugoslavije. U sezoni 1986/87 bio je član seoniorskog tima koji je osvojio prvenstvo i kup Jugoslavije. Bio je učesnik svetskog prvenstva u vaterpolu za veterane u San Marinu, 2004.

Senior Delivery Manager, Huawei Technologies

Zorica Grba

Svoje radno iskustvo stvarala je radeći u domaćim i stranim sistem integratorskim firmama na različitim pozicijama počevši od od inženjerskih sve do upravljačkih i izvršnih pozicija. U svom iskustvu ima široki sprektar rada sa različitim timovima, i  na različitim tehnološkim projektima. Trenutno obavlja funkciju Senior delivery managera u  Delivery & Service delu  kompanije Huawei.

Redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka, Katedra za marketing menadžment i odnose s javnošću

Vesna Damnjanović

Redovni profesor dr Vesna Damnjanović diplomirala je i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka, na odseku za Menadžment, gde je i zaposlena kao profesor na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću. Završila je i specijalizaciju za strateški marketing menadžment u praksi na Chartered Institute of Marketing u Velikoj Britaniji. Rukovodilac je Centra za poslovne studije slučaja na FON-u i direktor svetskog takmičenja u rešavanju studije slučaja Business Belgrade International Case Competition – www.bbicc.org koje je među top 10 takmičenja u celom svetu. Na redovnim studijama, kao i na master studijama predaje različite predmete i lider je za predmet: International Marketing Management and Public Relations koji FON zajedno organizuje sa Middlesex Univerzitetom iz Velike Britanije. Poseduje višegodišnje konsultantsko iskustvo u edukaciji i izradi projekata domaćih i inostranih kompanija u Srbiji i regionu. Poseduje sertifikat za Counseling Skills, Train and Trainer and Career Transition od strane British Association of Counseling and Psychotherapy iz UK. Objavila je preko 60 stručnih i naučnih radova, studija slučaja na domaćim, međunarodnim konferencijama i časopisima. Bila je mentor studenata FON-a koji su pobeđivali na takmičenjima za rešavanje studije slučaja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe je učestvovala u edukaciji univerzitetskih profesora i studenata u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Turskoj, Norveškoj, Austriji, Hong Kongu, Bejrutu, Rusiji, Maleziji i Litvaniji. Dobitnik je nagrade za Razvoj i promociju liderstva među mladima od Srpske asocijacije menadžera i Svetosavske nagrade u 2018. godini.

Docetnkinja na Fakultetu organizacionih nauka

Branka Novčić Korać

Branka Novčić Korać je predavač sa doktoratom u oblasti brendiranja područja. Više od 10 godina radi na Katedri za Marketing menadžment i odnose s javnošću, Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Ekspert je u oblasti brend menadžmenta, odnosno razvoju brend identiteta i upravljanju imidžom brenda. U oblasti brendiranja područja akademski se usavršavala u Italiji, Austriji i Sloveniji. Profesionalno i stručno usavršavanje nastavila je i tokom rada na Fakultetu, radeći kao stručni saradnika i rukovodilac na projektima: Arheološkog parka Viminacium, Dunavskog centra za kompetencije (Operativni marketing plan za destinaciju Cetral Danube Tour),“, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije (Strategija razvoja vinarstva i vinogradarstva Republike Srbije), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (Program turističkog brendiranja AP Vojvodine), Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (EXPO Dubai 2020 i Istraživanje stanja tržišta pružaoca usluga smeštaja), Tehnomanija d.o.o., Olimpijskog komiteta Srbije, brenda Equa bottles (Slovenija), marketinške agencije Viralbeat (Italija) i Gradske uprave Banja Luke.

Danas je saradnik u konsultantskoj kući Horwath HTL Beograd i suosnivač Centra za brendiranje područja, čija je osnovna delatnost savetovanje, edukacija i izrada projekata za unapređenje imidža i reputacije područja.

HR partner, A1

Mirjana Todorović

Preko 13 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa, primarno u IT i telekomunikacionoj industriji.

9 godina na poziciji HR Partnera u kompaniji A1 Srbija sa fokusom na razvoju i edukaciji zaposlenih, razvoju mladih talenata, kao i podršci organizaciji u ostvarivanju strateških ciljeva.

Neko ko uživa u učenju i veruje da znanje jeste super moć.

PR vodećeg portala za rešenja u zapošljavanju na IT tržištu Srbije- HelloWorld.rs

Marko Vučetić

U poslednje dve godine nezaobilazan sagovornik svih nacionalnih, specijalizovanih i lokalnih medija na teme kretanja na IT tržištu rada – i prepoznatljivo lice za sve koji prate IT problematiku u regionu.

Infostud sistemu, u čijem sastavu posluje HelloWorld.rs, priključio se decembra 2020. godine, i za kratko vreme dokazao da je ispravno procenjen kao kadar visokog potencijala. Prepoznat je od IT zajednice kao stručan, jasan i zanimljiv govornik koji raspolaže informacijama ključnim za svaku diskusiju o IT tržištu rada. U ovom kapacitetu redovno gostuje na najvažnijim programima nacionalnih emitera, daje intervjue najvažnijim specijalizovanim medijima i učestvuje na najvažnijim IT konferencijama u zemlji uspešno predstavljajući HelloWorld.rs.

People & Culture Experience Lead, UniCredit banka

Georgina Vučićević

Nakon završenih master studija  iz menadžementa  ljudskih resursa na Westminster Univerzitetu u Londonu, Georgina se kroz Intenrational Internship program priključuje Unicredit Banci u junu 2016.

Od 2016 do danas, Georgina menja različite pozicije dominantno vezanih za polje učenja i razvoja (Learning and Development Specialist, potom Senior Learning and Development Specialist) ali takođe prati i vodi procese regrutacije i selekcije za IT, project mmenadžement pozicije,  u okviru iskustva kao HRBP za Sektor podrške bankarskom poslovanju. Takođe vodi  projekte iz domena ljudskih resursa na temu strateškog planiranja ljudskih potencijala I učestvuje u kreiranju employer branding strategije.

 

Od janaura ove godine nalazi se na poziciji People & Culture Expereince Leada, kroz koju sa jedne strane  nastoji da gaji, menja i  poboljšava kulturu organizacije, baveći se pitanjima zadovoljstva zaposlenih, razumevanjem njihovih potreba i očekivanja od kopmanije, pitanjima jednakosti,različitosti i inkluzije, dok sa druge strane  pokreće  i menja HR usluge (procese i platforme) koji utiču na zaposlene i njegovo zadovoljstvo kompanijom.

Kako kroz kompaniju raste, Georgina je pre dve godine prepoznata kao talenat lokalne Banke, pa je tako bila učesnik loklanog talent programa Fjučersi, a ove godine je izabrana u talent program za  50 top talenata Unicredit Grupe (Fast Track Talent Program).

Talent Development Manager, Coca-Cola HBC Srbija

Bojana Bolović

Bojana Bolovic, na poziciji Talent Development Managera u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija od januara prosle godine. Dugi niz godina bavila regrutacijom i selekcijom, u okviru internacionalnih korporacija i kroz rad u executive search agenciji. U kompaniji Coca-Cola HBC zaposlena je vec 4 godina, prvo kao Expert u oblasti regrutacije i selekcije, a sada kao neko ko se bavi mapiranjem i razvojem talenata u samoj organizaciji, sprovodjenjem i dizajniranjem talent programa za business unit Srb&Mont, ali i kao podrska drugim business unit-ima u okviru sistema.

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta i partner i direktor Peterhof Consulting

Prof. dr Dragan Lončar, CFA

Rođen u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Devetu beogradsku gimnaziju. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu 2001. godine. Iste godine od strane Rektorata Univerziteta u Beogradu proglašen za studenta generacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kao stipendista Shell Centenary Scholarship Fund, 2003. godine završio magistarske studije iz oblasti menadžmenta na University of Cambridge (Judge Business School) u Velikoj Britaniji. Doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista Fulbright Foundation, 2009. godine završio postdoktorske istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, na University of Chicago (Booth Business School). Nosilac prestižne CFA
licence iz oblasti finansija. Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Strategijski menadžment I Menadžment projekata na osnovnim studijama, Poslovna strategija i Poslovna analiza i biznis plan na master studijama i Metodologija naučnog istraživanja na doktorskim studijama. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta u mandatnom periodu 2018-2021. U periodu 2012-2015 bio prodekan
za finansije, a u periodu 2015-2018 prodekan za saradnju sa privredom. Autor ili koautor većeg broja naučnih i stručnih radova (više objavljenih radova na SSCI listi), kao i značajnog broja saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Koautor udžbenika Menadžment i strategija i Menadžment pomoću projekata. Oblasti interesovanja: strateško planiranje, upravljanje projektima, korporativne finansije (naročitofinansijska evaluacija), zaštita konkurencije. Član više akademskih i profesionalnih tela u zemlji i inostranstvu (Savez ekonomista Srbije, Udruženje investicionih profesionalaca Srbije, US Academy of Management, CFA Institute, European Association of Competition Economists, Cambridge Alumni, Fulbright Alumni, etc.).
Radio je kao konsultant na projektima većeg broja domaćih i inostranih kompanija (NIS, OMV, Lafarge, VIP, Knjaz Miloš, Nectar, KWS, Coca Cola, Roche, Victoria Group, Frikom, JTI, Keprom, Philip Morris,
DHL,Carnex, etc.) i institucija (World Bank, EBRD, GIZ, ACDI/VOCA…) Savetnik je predsednika Nadzornog odbora Metalac, član Upravnog odbora i Komiteta za reviziju Banca Intese i predsednik Komiteta za reviziju
Wiener Stadtische. Оsnivač je konsultantske kuće PeterHof Consulting

Human Resources Manager at Degordian

Antea Britvić

Antea je trenutno na funkciji v.d. Human Resources Managera u Degordianu, gdje je zadužena za sve aspekte upravljanja ljudskim potencijalima, kako onim unitima koji spadaju u IT domenu, tako i onim iz non-IT segmenta. Karijeru je započela selekciji i edukaciji zaposlenika, a kasnije se specijalizirana za razvoj karijere te razvoj menadžera. Iskustvo je stjecala u raznim industrijama, od korporacija – bankarstvo i naftna industrija, a također ima iskustva sa zdravstvenim sektorom, budući da je dugogodišnji suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu te je vodila ljudske resurse u poliklinici koja se bavi dentalnim turizmom.

Suosnivač srpskog startupa Tenderly

Miljan Tekić

Miljan Tekić je jedan od suosnivača srpskog startupa Tenderly. Trenutno obavlja funkciju operativnog direktora, ali korene vuče iz softverskog inženjerstva radeći za firme GoDaddy, Devana, i MVP Workshop. Tenderly rešava probleme tako da blockchain tehnologija postane sve dostupnija, praveći alate za inženjere i kompanije za razvijanje proizvoda na blockchain-u.

Najviše ga zanima pogled iz tudjih cipela u pronalaženju rešavanja za problem. Od primene takvog pristupa za rešavanje User Experience-a u softveru do uspostavljanja Employee-First pricipa za sve teme unutar organizacije. Zalaže se za transparente sisteme koji ohrabruju i osnažuju pojedince i omogućavaju efikasno i konkretno deljenje znanja unutar organizacije, što je i jedna od osnovnih vrednosti Tenderly-a.

Suosnivačica i direktorka Krojačeve škole

Ana Jovanović

Ana Jovanović je suosnivačica i direktorka Krojačeve škole, kompanije posvećene obrazovanju i jedan je od članova IT tima za razvoj platforme za online učenje.

Krojačeva škola je razvila najsavremeniju platformu za efikasno online učenje koju aktivno koristi više od 20 hiljada polaznika. Predavači su renomirani stručnjaci u svojoj oblasti i vrlo uspešni u transferu znanja.

Danas na platformi Krojačeve škole, nova znanja i veštine stiču zaposleni iz više od 350 kompanija iz regiona, među kojima i Atlantik Group, Hemofarm, Infostud, Gomex…

Ana je u privredi 19 godina i tokom svog rada osnovala je niz projekata, ono što danas zovemo start up-ovima, kao što su: Suveniri Srbije, prva internet suvenirnica i krovno telo za plasman suvenira, projekat “Sjaj neba weba” u okviru kog je više od 30 kompanija dobilo besplatne web sajtove koje su napravili učenici škole, autorka je knjige za decu “Mamine priče” koja je jedina knjiga koja nije udžbenik, a u ponudi je za besplatno preuzimanje Fondacije Aleka Kavčića.

Svrstana je u 10 najuspešnijih preduzetnika grada Beograda, dobitnica je priznanja Cvet uspeha za ženu zmaja i dodeljena joj je nagrada Biznis dama Srbije. Takođe je i i zvanični mentor ženskog preduzetništva u okviru Mreže mentora EU.

I danas je mentor velikom broju onih koji su se usudili da ostvaruju svoje poslovne zamisli i to radi sa uživanjem.

President of QuesrionPro Workforce

Sanja Ličina

Sanja believes that there is a tremendous opportunity to help people feel more fulfilled by work by making them better connected to their companies, to their colleagues, and to feel the passion to make a difference. She is the President of Workforce at QuestionPro, where she collaborates with organizations globally to help them build a stronger relationship with their employees and create a culture that people love to be a part of, making it a win-win both for the people and the business.

Prior to joining QuestionPro, Sanja was the Head of the Future of Organizations Studio at Globant, and led several business units at CareerBuilder, managing international teams while living in Chicago, London, and Buenos Aires. With a PhD in Industrial and Organizational Psychology from DePaul University and an executive MBA from Kellogg School of Management, Sanja has spoken at numerous conferences and some of her research has been featured in publications such as TIME, CNN, The Wall Street Journal, Fast Company and Forbes.

HR direktorka, AIK banka

Violeta Ilinčić

Brand manager at Playrix

Dunja Funduk

Dunja is MSc in Communicology, and her dream job varied from journalism to marketing during the past seven years. Brand marketing has been her occupation for the last four years, and she has been concentrated on employer branding for the last two. In Playrix RS, she is focused on building a reliable brand voice, both internally and externally. Social media campaigns are her cup of tea, and communications of any kind are her passion.

Dunja Funduk je master komunikologije, a njen karijerni put kretao se od novinarstva do marketinga u poslednjih 7 godina. Brendingom se intenzivno bavi u poslednje četiri godine, od kojih dve brendiranjem poslodavaca. U Playrix RS-u koncentrisana je na građenje stabilnog jezika brenda, i interno i eksterno. Digitalni marketing i kampanje za društvene mreže su joj fokus interesovanja, a još uvek je jako zainteresovana razvijanje svih vidova komunikacije.

Community Manager of Montenegro HR Community

Aleksandra Fuštić

Aleksandra Fuštić is a Community Manager of Montenegro HR Community (within HR WORLD). Prior to that, she developed her knowledge and skills in segments of HR, Marketing and Event Management by working as a CEO of the most famous job board in Montenegro – Prekoveze.me.

Aleksandra has formal education in Foreign Languages, however, through her work experience she realized that the combination of HR and Marketing is a great road for her to pursue her career in.

At HR WORLD she found a great and innovative place to stay in touch with the HR market and to contribute to the development of HR in the region, primarily in Montenegro.

__

Aleksandra je trenutno zaposlena na poziciji Community Manager Montenegro HR zajednice osnovane 2021.godine pod okriljem HR WORLD-a. Prije toga, svoja znanja, vještine i iskustva u oblasti HR-a, marketinga i event management-a sticala je radeći kao CEO najvećeg portala za zapošljavanje u Crnoj Gori – Prekoveze.me

U HR World-u vidi jedno sjajno i inovativno mjesto za dalji razvoj, dodir sa tržištem, HR-om i, što je najvažnije, ogroman potencijal za razvoj HR-a ne samo u zemljama regiona već i šire.

Student debater, Debatni Klub FONa

Katarina Živković

Student sam četvrte godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na fakultetu sam član debatnog kluba Dekof I Ekof kejs kluba ECSC. Kroz njih sam razvila razne vještine I znanja koja su mi pomogla na nekim od takmičenja čiji sam bila učesnik. Finale Decembarca 2020, kao i drugo govorničko mjesto na istom debatnom turniru su bili neki od mojih prvih koraka. Debatne uspjehe sam zabilježila I ove godine kroz finale turnira Fire Five I polufinale turnira Monopol organizovanog od strane DEKOF-a. Zajedno sa timom iz kejs kluba sam osvojila prvo mjesto u rješavanju studije slučaja za banku Intesu na ovogodišnjem Estiem Case Study Show takmičenju. Pored akademskih uspjeha, imam brojne hobije od kojih su najznačajniji fotografija i učenje jezika.

Student debater, Debatni Klub FONa

Ilija Dragić

Student četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, predsednik Debatnog kluba ekof-a, najbolji govornik Decembarca 2019 i pobednik poreske debate u organizaciji Naleda, GIZ-,a, KPMG-a i Univerziteta u Beogradu

Student debater, Debatni Klub FONa

Nikoleta Milutinović

Student završne godine Fakulteta organizacionih nauka, predsednica i PR Debatnog kluba FON-a, učesnica case study takmičenja i dvostruki pobednik studija slučaja za kompanije NIS i Bosch. PR i marketing su moja strast, a u slobodno vreme to mesto popunjavaju grupni, parovni i individualni plesovi.

Student debater, Debatni Klub FONa

Đorđe Mirković

Student treće godine Fakulteta organizacionih nauka, šampion regionalnih turnira Decembarac 2020, FireFive 2022, finalista Monopola 2022. Redovan učesnik humanitarnih sportskih turnira i aktivan volonter u oblasti zaštite životne sredine.

Student debater, Debatni Klub FONa

Srđan Milićević

Apsolvent Fakulteta organizacionih nauka, predsednik Debatnog debatnog kluba FON-a 2020/21, dve godine koordinator debatnog kursa na FON-u. Pobednik debatnih turnira Monopol 2019 i Berlin IV 2019, najbolji govornik na istom turniru, kao i na još 2 turnira, finalista na preko 10 domaćih i internacionalnih turnira

HR biznis partner, Mozzartbet

Miloš Kaljević

Diplomirani FON-ovac. HR entuzijasta sa informatičkim backgroundom i skoro pet godina radnog iskustva u HR procesima u IT industriji. Trenutno u procesu profesionalne samoaktualizacije sa akcentom na agilnu transformaciju, IT regrutaciju, razvoj zaposlenih i employer branding. U izazovnoj ulozi zaštitnika programera i podrške biznisu u isto vreme. Čvrsto veruje da su komunikacija i aktivno slušanje dve ključne komponente za svaki uspešan odnos i saradnju. Hobi mu je širenje pozitivizma među ljudima, harizma glavna komunikacijska strategija ka svim ciljnim javnostima. Veliki obožavalac elektronske muzike, DJ u slobodno vreme.

Tim liderka tima za privlačenje talenata, Clarivate

Danica Simonović

Kroz celu karijeru u Talentu pratile su me kompanije u kojima je bilo potrebno stvarati od nule, kreirati nove ideje i pristupe i implementirati dobre prakse. Uzivam u izradi recruitment strategije, privlacenju talenta, radu sa mladima, izgradnji brenda i pozitivnog candidate experience-a. Trenutno vodim lokalni Talent Acquisition tim u kompaniji Clarivate, koja je globalna kompanija, a relativno novo ime na srpskom trzistu, kompanija koja se ubrzano siri i ima ambiciozne planove za buducnost a samim tim i veliki zadatak za nas Talent Acquisition tim.

Direktor ljudskih resursa, Continental

Vladimir Damnjanović

Vladimir je HR Direktor Continental-a za Srbiju. Započeo je svoju karijeru u ljudskim resursima 2004. godine i tokom prethodnih osamnaest godina je radio u skoro svim sferama HR-a. Po struci je Diplomirani marketing menadžer, a završio je i Executive MBA na Cotrugli poslovnoj školi. Svoju karijeru je započeo u Tarkett-u 2004. godine, gde je prošao put od praktikanta u Sektoru ljudskih resursa  do Menadžera ljudskih resursa. Continental-u se pridružio 2012. godine, u momentu kada je počela izgradnja prve Continental-ove fabrike u Subotici. Trenutno koordinira radom Sektora za ljudske resurse za sve četiri Continental-ove lokacije u Srbiji, koje zapošljavaju preko 2500 zaposlenih u automobilskoj i auto-tech industriji.

Direktorka i suosnivačica platforme Shtreber

Stefanija Lukić

Samostalni specijalista za upravljanje talentima, Addiko banka

Nevena Antić

Global Executive MBA, SDA Bocconi

Raisa Khamidullina

Currently holding the position of Head of Training and Development at Banca Intesa Beograd. Participant of the Intesa Sanpaolo International Talent Program.

Overall 15 years of experience in Human Resources within multinational companies in three different markets (Russia, Italy and Serbia), with focus on People Management, Recruitment and Development, with a strong international exposure.